ÜYE GİRİŞİ

Beni hatırla

ÜYE OL

Şifreniz e-postanıza gönderilecektir.

GENCEARTI'ya hoşgeldiniz...

Bu platform; işsiz gençlere yönelik olarak oluşturulmuştur. Amacı istihdamda fırsat eşitliği yaratmaktır.

İLETİŞİM FORMU

 • open panel

HEDEFLERİMİZ

BİZ, GENÇLERİN İYİ EĞİTİMLİ, ÖZGÜVENLİ, HOŞGÖRÜLÜ, KÜLTÜRLÜ, SORUMLULUK SAHİBİ, LAİK VE DEMOKRATİK CUMHURİYETİN BİRİKİMLERİNİ İÇTENLİKLE BENİMSEYEN, ÖZGÜR BİREYLER OLARAK YETİŞECEĞİ BİR TÜRKİYE VAAT EDİYORUZ.

Gençler, Türkiye’nin aydınlık geleceğinin güvencesidir. Türkiye’nin geleceği, onların özgürlüğüne, eğitimine, yaratıcılığına ve vizyonuna bağlıdır. CHP iktidarında gençler ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere seyirci kalmayacak, karar verme süreçlerine bizzat katılacaklardır. Gençlerin düşünce ve endişelerini sadece gençlikle doğrudan ilgili alanlarda değil, tüm politika ve karar verme alanlarında dikkate alarak, gençlerin görüşlerini, önceliklerini ve arzularını dinleyeceğiz, güçlendireceğiz ve faaliyete geçireceğiz.

 • Türkiye’yi Avrupa ülkeleri arasında Ulusal Gençlik Konseyi’ne sahip olmayan tek ülke konumunda olmaktan çıkaracağız. Genç kuşağın, özellikle genç kızlarımızın, siyasete, eğitime, istihdama ve toplumun her alanına katılımını arttırmak ve onların karar verme süreçlerinde söz sahibi olmasını sağlamak en önemli hedefimizdir.
 • İçinde bulunduğumuz bilgi ekonomisi çağında, gençlerin bilişim teknolojilerine erişimine özel önem vereceğiz. Her evde internet erişimi ve bilgisayar olmasını sağlayacağız.
 • Türkiye’yi Çin ve İran gibi ülkeler seviyesine gerileten internet ortamındaki sansürleri kaldırarak, Türkiye’deki genç nüfusun gelişmiş ülkelerdeki gençlerle aynı düzeyde bilgiye erişmesini sağlayacağız.
 • Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendireceğiz.   Ekonomik nedenler dolayısıyla öğrenimini terk etmek zorunda kalan gençlere ve özellikle genç kızlara destek sağlayacağız.
 • Özel dershane ve kurslara olan bağımlılığı etkin bir şekilde kıracağız. Üniversite sınavı başta olmak üzere, eğitimin çeşitli kademelerinde uygulanan sınav sistemlerini gözden geçirerek, bunların öğrencileri en verimli çağlarında hayattan koparmamasını sağlayacağız.
 • Günümüz dünyasında büyük öneme sahip olan yaşam boyu öğrenme, yaygın eğitim, uzaktan öğrenme ve elektronik öğrenme sistemlerini yaygınlaştıracağız.
 • Eğitimin kalitesini her seviyede iyileştireceğiz. Eğitim sistemini bireysel farklılıklara daha fazla önem veren, fırsat eşitliği sağlayan ve bilim, sanat ve spor gibi alanları ön plana çıkaran bir yapıya kavuşturacağız.
 • Meslek okulları ve mezunlarına devletten ve iş çevrelerinden daha fazla destek sağlayacağız. Mesleki ve teknik okullar ile özel sektördeki sanayi ve hizmet kuruluşları arasında karşılıklı etkileşim ve iş birliğni geliştirerek, etkin bir yönlendirme sistemi benimseyeceğiz.
 • Üniversitelerin tümünde ve özellikle yeni kurulmakta olanlarda yeterli eğitim kalitesini sağlayarak, üniversite müfredatlarını, günümüz iş gücü piyasasının taleplerine cevap verecek şekilde oluşturacağız.
 • Tüm yüksek öğrenim öğrencilerine, sağlıklı, güvenli, kütüphane ve internet altyapısına sahip, cemaat baskısı altında olmayan yurt olanakları sağlayacağız.
 • Maddi olanağı olmayan tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yeterli düzeyde Karşılıksız Eğitim Bursu sağlayacağız. Üniversite burslarını asgari ücret seviyesine çıkaracağız.
 • Talep eden tüm üniversite öğrencilerine düşük faizli, kamu destekli ‘’Yüksek Eğitim Yaşam Destek Kredisi’’ vereceğiz. Kredi geri ödemesinde kredi sahibi gençlerimizin koşullarını göz önünde bulunduracak ve gerekli esneklik sağlayacağız.
 • Eğitimini sürdüren gençler için her alanda ücretli ve ücretsiz staj imkanlarını arttırarak gençlerin mezuniyet öncesi iş tecrübesi edinmesini sağlayacağız.
 • Ekonomik ve sosyal politikalarda gençliğin ihtiyaçlarına öncelik vereceğiz. Genç İş Kur, İş Becerisi Kazandırma Kursları, Mesleki Eğitime Sosyal Güvenlik Desteği, Tarımda Çıraklık Kursları ve Kırsal Kesim Mesleki Eğitim gibi farklı Projelerin uygulamaya geçirilmesi ile gençlere girişimcilik, meslek edinme, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında doğrudan destek temin edeceğiz.
 • Gençlerin girişimcilik çabalarını teşvik edeceğiz. Girişimci gençlerin fikir ve projelerine destek vererek iş yaşamına daha kolay atılmalarını sağlayacağız. Bunun için ülke genelinde proje ve girişimcilik yarışmaları düzenleyeceğiz.
 • Kırsal kesimde, köy ve mezralarda yaşayan gençlerin, başta seracılık, arıcılık, hayvancılık, tarım ve diğer ziraat alanlarında uygulamalı eğitim almaları konusunda özendirici ve kolaylaştırıcı düzenlemelere gideceğiz.
 • Gençlerin bedensel, ruhsal ve cinsel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için gerekli önlemleri alacağız.
 • Aile veya topluma uyum sağlamada, gelecek ile ilgili planlamada, zararlı alışkanlıklardan korunma sorunlarında aile ve gençlerimize destek verecek ‘Psikolojik Danışma Merkezleri’ yaygınlaştırılacaktır.
 • Yerel yönetimlerin de yaygın katkı ve sorumluluğu altında, spor, sanat, gezi, araştırma gibi sosyal projeler geliştirerek, çocuklarımızın sosyal, üretken ve yaratıcı olmalarını destekleyeceğiz.
 • Kent merkezlerinde gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine katkı için, hoşgörülü, farklılıkları bir değer olarak gören, ulusal değerleri özümsemiş, dünyaya açık bir gençliğin buluşacağı ‘Cumhuriyet Gençlik Evleri’ Projesini gerçekleştireceğiz.
 • Gençlerin beraberlik ve kaynaşmalarını sağlamak, ülkemizin farklı bölgelerinin kültür ve gelenekleri ile gençlerimizi kaynaştırmak amacıyla, ‘İller Arası Gençlik Değişimi’ Programları düzenleyecek, ülkelerarası gençlik değişim programlarını yaygınlaştıracağız.
 • Gençlerimizin yaz tatillerinde zaman ve enerjilerini faydalı bir şekilde değerlendirmeleri, kendi yetenek ve eğilimlerini keşfetmeleri amacıyla ‘Çağdaş Gençlik Kampları’ düzenleyeceğiz.
 • Gençlerin ulaşım vasıtalarından çok düşük fiyatlarla yararlanmalarını, kültür ve sanat faaliyetlerini izlemek isteyen gençlere de özel fiyat uygulanmasını sağlayacağız.
© 2011 GENCEARTI
Genceartı | İstihdamda Eşitlik Yaratma Projesi